Obrzędowość

foto: Sylwia Dziadoń (Rodzima Wiara Gniazdo Koszalin), Owidz, Święto Stado 2017

Na wstępnie należy wymienić, że święta Słowiańskie w kole rocznym podporządkowane są słonecznemu cyklowi rocznemu. I tak też można powiedzieć, że rok liturgiczny dzieli się na cztery główne święta oraz te, które pobocznymi nie można nazywać jednak ani przesileniami ani równonocami nie są. Za główne święta Słowiańskie można uznać: Jare Gody (Jare Święto), Noc Kupały (Sobótka), Plony (Dożynki), Szczodre Gody. Innymi świętami w roku liturgicznym, które zamierzam tutaj nadmienić są także: Welesowe, Dziady wiosenne jak i jesienne, Perunowe oraz Święto Mokoszy.

Rok liturgiczny należny zaczyna się nie z początkiem roku kalendarzowego, ale na święto Jare, co to nowy początek ustanawia.

Święta solarne:

Pozostałe: