Informacje o stronie

 

Strona wykonana przez Karolinę Lisek :  lisek.web@gmail.com
Na bazie motywu Onetone, (MageeWP Themes)
Logo i szablon wykonane przez: Krzysztof Zmarzły oraz Artur Sitnik
Dla Śląska Grupa Rodzimowierców – MIR w ramach przynależności do związku wyznaniowego.

 

Art. 16. Treść autorskich praw osobistych.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

 

Zabrania się wykorzystywania wszelkich dóbr należących do ŚGR- Mir. Pod określeniem ,,należących do ŚGR-Mir” mamy na myśli wszelkie działania objęte prawem autorskim członków oraz przyjaciół Śląskiej Grupy Rodzimowierców- Mir bez ich zgody.

Witryna najlepiej współpracuje z przeglądarkami Mozilla Firefox oraz Google Chrome, przy rozdzielczości 1920px × 1080px