Szczodre Gody. Tak je obchodzą współcześni Słowianie [film]

Film i artykuł po kliknięciu:

Kiedy słońce było bogiem – Pradawne zwyczaje Słowian – Adam Nowak i Szymon Gilis [Film]

 

Festwial Słowian pod Ślężą – Sobótka – 28 – 29 kwiecień 2017 [Film]

 

Święto plonów

Inaczej dożynki – czymże one są? Używając teraźniejszej semantyki słów można powiedzieć, że jest to święto dziękczynne. W czasie jego trwania Żerca oraz wszyscy zgromadzeni dziękują Bogom za dary, które na nich spłynęły i proszą także o dobrą wróżbę na nadchodzący rok, co by…

Kupała

Święto Kupały, Kupałnocka, Kupała, Sobótka, Noc Kupały Jest to święto związane z przesileniem letnim. W tym dniu Bogiem do którego głównie modły są wznoszone to Swarog, który to w postaci Słońca  dnia tego pozostaje w największej mocy i darzy ludziom wielkiej siły. W te dni,…

Jare Gody

Odbywa się ono pierwszego dnia wiosny i trwa cały tydzień. Pierwszy dzień wiosny ustalany jest jako pierwszy dzień astronomicznej wiosny i na 2017 r. wypada on  20 marca, co także przypada na poniedziałek. Obchody przesilenia wiosennego można rozpocząć w weekend bliższy danej dacie ,…

Szczodre Gody

  W ostatnim z wielkich Świąt Słowiańskich, nie będę opisywał samego obrządku, albowiem tak jak napisałem na samym dole, obrządki te są łudząco podobne do siebie, a różnią się głównie kolejnością oraz rzeczami wykonywanym w trakcie trwania obrzędu. Skupię się tutaj na idei samego…