Jare Gody- zaproszenie

Gromada MIR ma zaszczyt zaprosić wszystkich na obchody Święta Jarego, co to wyznaczał nowy rok w życiu każdego Słowianina. Tak też i my zebrani przy świętym ogniu będziemy żegnać Marzannę oraz lodu panowanie nad światem gdy wody zostają uwolnione z kajdan lutej pogody. Pan magii Weles przestaje panować nad krainą a swoje rządy nakłada Jaryło. Także cieszmy się tego dnia jak i każdego po nim, albowiem zieleń nam buchnie a ptaki muzyką niebios umilać czas będą.

data: 23 marca 2019
miejsce: Dąbrowa Górnicza

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/634900100302860/

%d bloggers like this: