FAQ Obrzędowe

Informacje przedstawione poniżej są zbiorem często zadawanych pytań dotyczących obrzędów sprawowanych przez Gromadę MIR. Wszelkie odpowiedzi na zadane tutaj pytania są prawdziwe w Gromadzie MIR. Inne Gromady mogą kierować się innymi zasadami. Tekst poniżej nie jest zbiorem zasad stosowanych przez jedną osobę, a tradycją praktykowaną przez Gromadę i wypracowaną przez lata jej działalności. Poniższe tradycje nie są ścisłe i zapewne z biegiem czasu będą się zmieniały, dokładnie tak samo i naturalnie jak wszystko to, co nas otacza.

 

 1. Składacie ofiary z ludzi?

Jest to pytanie, które nie raz padało w konwersacji albowiem część z ludzi ma błędne wyobrażenie na temat obrzędowości Słowiańskiej porównując ją do obrzędowości mrocznych kultów, np. satanistycznych. Odpowiadając na pytanie: Nie, nie składamy ofiar z ludzi.

 

 1. Co mam robić?(nie wiem jak się zachować)

Za pierwszym razem, najlepiej obserwować, co robi większość oraz najlepiej słuchać osób przeprowadzających obrzęd, ponieważ często mówią, co w danej chwili robić.

 

 1. Jak się zachować w trakcie obrzędu?

Jesteśmy gośćmi w miejscu obrzędu i jak goście zachowujemy się w nim. Szacunek dla zebranych, dla miejsca oraz duchów lokalnych jest wymagany. Poza tym pomijamy w rozmowach tematy polityki oraz organizacji monoteistów, która to jest większością w naszym pięknym kraju.

 

 1. Czy muszę pić toast?

Podczas obrzędu często jest czas, kiedy to wznosimy toasty. Są to życzenia, prośby, dziękczynienia. Dostajesz prawo głosu kiedy w trakcie obrzędy trafi w Twoje ręce zdrawica ( Obrzędowy róg do picia zazwyczaj miodu pitnego ). Odpowiadając na pytanie: Nie musisz pić ze zdrawicy, po wygłoszeniu tego co chcesz powiedzieć, możesz podać zdrawicę dalej bądź ulać trochę do Świętego Ognia i podać dalej.

 

 1. Czy uczestnictwo w święcie wymaga jakiejś inicjacji?

Uczestnictwo w obrzędach nie wymaga od uczestnika żadnej inicjacji. Wymagane jest tylko zachowanie kultury osobistej.

 

 1. Ile trwa święto, ile trwa obrzęd?

Święto trwać może i dwa tygodnie jeżeli się postaramy. Jeżeli jednak chodzi o sam obrzęd to zazwyczaj trawa on do godziny. Po obrzędzie zaczyna się czas biesiady i tutaj jeżeli chodzi o czas takowy to ciężko to stwierdzić. Czasami to 3-5 godzin, innym razem cała noc, jeszcze innym razem- kilka dni.

 

 1. Czy i jak się przygotować?

Przygotowanie się do obrzędu jest indywidualną kwestią każdego z nas. Ważną zasadą jest tutaj to, by przygotowania do obrzędu spowodowały lepsze jego odczuwanie i nie sprawiało przykrości Tobie, jak i ludziom w Twoim otoczeniu.

 

 1. Czy trzeba zostać do końca?

Wchodząc w Święty Krąg i już po jego zamknięciu nie ma możliwości z niego wyjść. Są tylko przypadki ekstremalne gdzie trzeba zerwać Krąg, jednakże to są tylko wyjątki i tak należy je traktować. Jeżeli chodzi o świętowanie jako całość to nikt nikogo trzymać na siłę nie będzie. Jeżeli przybyłeś tylko na obrzęd, a na biesiadzie nie zostajesz, spokojnie możesz pożegnać się z Gromadą i pójść tam gdzie pragniesz.

 

 1. Jakie warunki trzeba spełnić by móc wziąć udział?

Pełnoletniość jest jednym z tych warunków. Jeżeli nie jesteś pełnoletni, potrzebujemy zgody Twojego opiekuna prawnego do tego że możesz z nami w trakcie święta obrzędować. Jeżeli taki opiekun jest na miejscu, pozwolenie pisemne nie jest potrzebne.
Wymagamy zachowania umiaru w piciu- nie wpuszczamy do kręgu osób „wstawionych”. Nie zgadzamy się również na wyszydzanie, wyzywanie lub jakiekolwiek przejawy agresji.

 1. Co ze sobą zabrać?

  Po pierwsze dobre samopoczucie i humor. Wszystkie święta Słowian były radosne i taki też człowiek jest bardzo mile widziany wśród naszej Gromady.
Zawsze, na każdym wydarzeniu jest określane co warto ze sobą zabrać, a czasami co jest kategorycznie potrzebne. Zwyczajowo zabierany jest miód pitny na obiadę, czasami kasza, mak. Na ogół mężczyźni proszeni są o zabranie toporków, siekier, noży itp. Potrzebnych do zebrania drewna na Święty Ogień.

 

 1. Jak wygląda taki obrzęd

Obrzędy Gromady MIR zazwyczaj można podzielić na kilka zasadniczych faz. Fazy te są przeplatane szczegółami związanymi z danym świętem, albowiem każde z nich jest przypisane innej porze roku, fazie słońca, innemu Bogowi czy rytuałowi. Jednakże każde z nich ma elementy wspólne :

 • Przed obrzędem Żerca prowadzący obrzęd zbiera ludzi i tłumaczy wszelkie rzeczy związane z obrzędem,
 • Następnie zaprasza ludzi do Kręgu, gdzie to przed wejście ludzie zostają obmyci wodą i dymem z kadzidła ( symbolicznie ),
 • Żerca zamyka Święty Krąg,
 • Uroczyste rozpalenie Świętego Ognia oraz przywitanie pierwszego Boga w postaci tegoż właśnie Ognia,
 • Zawezwanie inwokacjami Bogów odpowiednich danemu okresowi/ danemu świętu oraz obdarowanie ich odpowiednimi obiatami ( ofiarami ),
 • Prywatne obiaty wkładane są do ognia w podzięce lub z prośbą do Bogów lub Przodków,
 • Zdrawica przechodzi z rąk do rąk w kręgu ( tzw. Toasty ) gdzie to każdy dostaje głos w Gromadzie by podzielić się życzeniami/podziękowaniem/prośbą bądź czymkolwiek co uważa za stosowne do chwili,
 • Po zakończeniu toastów Żerca zrywa krąg i zakańcza obrzęd,
 • Rozpoczyna się biesiada.

 

 1. Święty Krąg

Święty Krąg, który to jest zawiązywany przed rozpoczęciem obrzędu należy traktować jak wielką świętość i nie zrywać tej magicznej więzi ludzi bez uzasadnionej przyczyny. Jeżeli masz wątpliwości że potrzeby fizjologiczne mogą cię do tego zmusić, oddal się z miejsca by je załatwić przed obrzędem. Wyjątki jednak istnieją i są to wszelkie sytuacje zagrożenia życia bądź zdrowia jak i biegające wszędzie dzieciaki 🙂 Miłym widokiem jest jak pomiędzy ludźmi łączącymi się w zadumie w kręgu przy wspólnym ogniu baraszkują nasze szkraby.
Święty Krąg to obszar wydzielony przez ludzi aktywnych w obrzędzie (nie obserwatorów) oraz zaznaczony przez Żercę. To obszar, w którym rozgrywa się obrzęd i należy ten Krąg traktować z należytym szacunkiem.

 

            13.Czy muszę wejść do Kręgu?

Nie ma takiego obowiązku, część ludzi przybywających na obrzędy nie wchodzi do Kręgu z sobie tylko znanych przyczyn. Jeżeli jednak chcesz w pełni uczestniczyć w obrzędowości naszych praojców, to wejście do Kręgu Ci to gwarantuje.

 

            13.Czy mogę wyjść z niego kiedy zechce?

Święty Krąg jest świętością jak i Ogień krzesany specjalnie na czas trwania obrzędu i nie można go zrywać świadomie i bez powodu. Wyjątkami są tutaj zagrożenie życia bądź zdrowia, wszelkie niemożliwe do przewidzenia sytuacje oraz dzieciaki baraszkujące wśród zebranych.

 

            14.O telefonach i zachowaniu w trakcie obrzędu

Przed obrzędem także należy wyłączyć telefon komórkowy, nie tylko go wyciszyć a dosłownie go wyłączyć by nikomu nic nie przeszkadzało (pamiętajcie o wyłączeniu budzików!). W trakcie trwania obrzędu należy też pamiętać o poszanowaniu godności innych uczestników obrzędu. Mamy także tradycję, by na świętach nie podejmować tematów związanych z polityką bądź organizacją monoteistów, którzy to są większością w naszym kraju. Skupiamy się na swojej wierze i angażowaniu się w dane święto Gromady.

 

            15.Czy Święty Ogień należy traktować wyjątkowo?

Święty Ogień rozpalany specjalnie na nasze święta i on jest traktowany przez Gromadę w sposób specjalny i z wielką czcią. Dlatego także prosimy, by z takim samym poszanowaniem do niego podchodzić, nie wrzucać od niego śmieci, kiepów i wszystkiego czego nie chcielibyście zjeść w pierwszej kolejności. Oddawanie ekskrementów do jakiegokolwiek ognia oznacza nie tylko pogardę do wiary naszych przodków ale także dla każdego członka Gromady z osobna.

Zabrania się również plucia na/ w Ogień, niektórzy z Gromady również nie odwracają się do niego plecami, chyba że Żerca powie inaczej.

            16.Czy to sekta?

Nie jesteśmy żadnego rodzaju sektą. W jaki sposób można nazywać sektą ludzi, którzy kultywują wierzenia i zwyczaje przodków sięgających 1500 lat wstecz, jak nie dłużej ? Nazwanie nas sekciarzami jest dla nas obraźliwe dlatego też jeżeli pragniesz od nas szacunku, poszanuj na wstępie swoje dziedzictwo kulturowe, duchowe oraz pamięć swoich przodków.

 

            17.Czy jest dużo ludzi?

Wszystko zależy od wielu czynników. Głównie od pogody, choć często uczestnikom obrzędów mało to przeszkadza. Zazwyczaj jest około 30 do 50 osób jednakże zdarzają się święta gdzie jest nawet 120 ludzi np. w Noc Kupały.

 

            18.Czy wszyscy tam się znają?

Znają to dość szerokie pojęcie. Większość wie o istnieniu innych, ale nie koniecznie wszystkich. Dlatego także choć tworzymy Gromadę MIR i jesteśmy jej częścią to nie znaczy, że każdy zna każdego na wskroś. Natomiast bardzo mile widziana jest każda nowa osoba. Jeżeli nie masz zbytnio odwagi by poznać ludzi z Gromady, przed obrzędem bezpośrednio bądź poprzez Facebooka porozmawiaj z Żercą prowadzącym, on pomoże ci zapoznać się z ludźmi, bądź jeżeli tego nie pragniesz, pomoże Ci pozostać w Twojej strefie komfortu.

 

            19.W jakim wieku są uczestnicy?

Jesteśmy ludźmi o szerokim wachlarzu wiekowym. Najstarszy do teraz członek naszej Gromady ma  62 lata a najmłodszy to zaledwie kilkulatek. Utrzymujemy również kontakty poprzez media społecznościowe z ludźmi jeszcze starszymi (80 lat), ale nie mogącymi z różnych powodów przyjeżdżać na nasze obrzędy (dystans do pokonania, choroba).

 

            20.Czy jest jakiś test wiedzy który upoważnia do wejścia w krąg?

Absolutnie nie ma takiego testu, bo nie ma ku temu potrzeby. Człowiek uczy się całe życie a największym egzaminem jest samo życie. Zachęcamy jednak, gdy już człowiek odnajdzie się w Gromadzie, do sięgania po różne źródła wiedzy od książek poprzez wiarygodne strony internetowe.

Warto w tym temacie skontaktować się z Żercą Gromady, ponieważ bardzo popularne stają się źródła szerzące teorie spiskowe i przekazujące fałszywe, zmyślone informacje. Szukanie na własną rękę może okazać się dla osoby nieobeznanej w temacie dosyć zgubne.
            21.Czy jest jakaś składka, albo tzw. wejściowe?

Składki czasami występują i jest to związane np. z wynajęciem miejsca do spania np. na Szczodre Gody w naszych pięknych polskich górach. Taka składka jest obowiązkowa jeżeli ktoś chce po obrzędzie i biesiadzie móc w spokoju położyć się do ciepłego i suchego łóżka. Jeżeli chodzi o składki dobrowolne to także one występują i zawsze jest na samym początku wskazywany cel na co są one zbierane. Składki takie są dobrowolne oraz jeżeli taka osoba tego pragnie, to także dyskretne.

 

            22.Jak się ubrać, czy obowiązuje strój obrzędowy?

Ubrać należy się tak, by czuć się komfortowo oraz dostosować się do warunków pogodowych. Nie ma na naszych obrzędach obowiązku noszenia stroju nawet nawiązującego do dawnych czasów, tym bardziej nie ma obowiązku noszenia ubioru rekonstrukcyjnego. Jednakże jeżeli masz taką chęć/potrzebę by ubrać się w strój nawiązujący do epoki, nikt nie będzie miał z tym problemu.

 

            23.Wziąć karimatę wziąć śpiwór, będzie gdzie rozbić namiot przy większych świętach typu Kupała?

Czasami zdarza się tak, że po biesiadzie ludzie śpią w namiotach bądź pod przysłowiową chmurką np. w trakcie trwania Święta Nocy Kupały. W takim wypadku należy zaopatrzyć się odpowiedni sprzęt obozowy. Jeżeli taka możliwość noclegowa istnieje, organizatorzy święta zawsze wcześniej o tym powiadamiają.

 

            24.Czy i kiedy można pić alkohol?

Nie ma zakazu picia alkoholu przed obrzędem, jednakże nadużycie go przed spowoduje wykluczenie takiej osoby ze Świętego Kręgu. Taka osoba będzie musiała przebyć cały obrzęd poza Świętym Kręgiem. Po obrzędzie, w trakcie trwania biesiady, która także jest częścią rytuału, jest taka zasada że wszystko co zjemy bądź wypijemy jest także obiatą dla Bogów, bądź Przodków. Nie oznacza to jednak, że istnieje przyzwolenie na doprowadzanie się do stanu, w którym dana osoba traci świadomość lub przytomność. Jako osoby dorosłe bierzemy odpowiedzialność za siebie.

 

            25.Czy muszę być na każdym obrzędzie?

Nie ma takiego obowiązku. Każdy człowiek rodzi się wolnym i takim niechaj pozostanie. Przybycie na miejsce, uczestnictwo w obrzędzie oraz biesiadzie bezpośrednio po nim jest dobrowolne. Szanujemy każdą decyzję jaką podejmiesz.

 

 

            26.Kto prowadzi obrzęd?

Obrzęd prowadzi Żerca, bądź osoba wyznaczona przez Żercę do tego celu. Często jeżeli taka osoba zostanie wyznaczona to jest ona przygotowywana do roli Żercy w Gromadzie.

 

            27.Kim jest Żerca?

Żerca to osoba, która w gromadzie pełni funkcję prowadzącego obrzędy. Poza tym jest żywą skarbnicą wiedzy na temat słowiańskich wierzeń, tradycji, kultury oraz historii. Jest także duchowym przewodnikiem Gromady i jeżeli ma się jakieś pytanie związane z wiarą naszych ojców to jest to najlepsza możliwa osoba do tego, by z takim pytaniem się zgłosić. Poza tym jest strażnikiem wszelkich świętości związanych z naszymi wierzeniami, a często także rozjemcą, sędzią, doradcą w sprawach życiowych. Odczynia uroki, wróży czy pomaga ludziom w osiągnięciu tego co zamierzyli. Wszelaka pomoc od takiego człowieka jest wymagana dla każdego, także nie obawiajcie się podejść do takowej osoby i jeżeli tylko macie jakieś pytanie, zadajcie je. Podobno kto pyta nie błądzi.

 

            28.Co mam powiedzieć w trakcie obrzędu kiedy dostanę róg do ręki?

Wszystko zależy od Ciebie. Najważniejsze jest to by nie przeklinać i zachować czysty język oraz szacunek do innych w kręgu jak i tych, których w tym kręgu nie ma. Pomijajmy także polityczne deklaracje jak i epitety w stosunku do ludzi innej wiary jak i innych wierzeń w ogóle. Niektórzy uczestnicy wypowiadają po prostu ,,Sława!”, na co gromada odkrzykuje tym samym J
            29.Czy aby uczestniczyć na obrzędach muszę mieć „słowiański chrzest”

Nie jest to wymagane. Postrzyżyny jak i kosopleciny to rytuał przejścia w dorosłość i jest to pierwsze świadome oraz samodzielne podjęcie decyzji, które to sprawia że człowiek może być uważany za dorosłego członka Gromady. Jeżeli nie jesteś przekonany/ przekonana do tego by przejść taki rytuał, nie spiesz się, bądź pewny/pewna swojego wyboru, w szczególności że raz nadane sobie imię się nie zmienia.
            30.Czy muszę się udzielać w jakiś sposób, np. wejść do chóru?

Udzielanie się na obrzędzie jest rzeczą dobrowolną i godną pochwały tym samym. Jeżeli jednak chcesz wejść do chóru, trzeba się do tego przygotować i tym samym powiadomić o chęci Żercę. Żerca takowy powie ci co dalej i z kim się kontaktować w tej sprawie.

 

            31.Czy na alkohol się składamy, czy każdy przynosi swoje?

Zwyczajem w Gromadzie MIR jest to, że każdy przynosi od siebie alkohol, jak i jedzenie. Jeżeli będzie potrzeba złożenia się na jakiekolwiek artykuły spożywcze na pewno będzie o tym napisane na wydarzeniu.

 

            32.Czy muszę pić z rogu?

Nie jest to obowiązkowe. Jeżeli czujesz się nie komfortowo pijąc z jednego roku ( Zdrawicy ) możesz ulać swoją część w święte ciało Swarożycowe i wygłosić mowę bądź nie. Wszystko opiera się o dobrowolność.

Zapewne tekst powyżej nie wyczerpuje tematu, a ilość pytań dotyczących obrzędowości gromady MIR może być o wiele większa. Liczę natomiast na to że to co już zostało napisane naświetli Wam jak wygląda to MIRze i tym samym zachęci do przychodzenia na obrzędy przez Gromadę organizowane. Jeżeli jednak pojawi się w Waszej głowie pytanie nie wymienione powyżej, napiszcie je w poście na Facebooku czy na stronie www Gromady MIR, będą one na bieżąco zbierane i opracowywane a lista pytań i odpowiedzi będzie pęcznieć.

 

Bronimir Gilis

%d bloggers like this: