Święto Peruna w gromadzie MIR -zaproszenie

Data: 20 -22 lipca 2018
Miejsce: Masłońskie Natalin k. Poraja
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/204395233599191/

By czas świąteczny odprawić z godnością, tym co walczą za dnia i w nocy. Walką swoją życia swoje i innych byt poprawić chcą. Walką życie całe od urodzin po mogiłę. 

Cas to taki nadszedł by Gromowładnego imię wzywać nie raz. Przy świętym ogniu, ze zdrawicą w ręku, z dumnie uniesioną piersią i oczami skierowanymi ku niebu, gdzie to Pan błyskawic swoje królestwo posiada. 

Wzywać będziemy także jego braci i siostry tak by swoją obecnością uświęciły to miejsce jak i czas w jakim obrzęd się dokona. 

Także przybywajcie tłumnie tak mężczyźni jak i kobiety co w sobie poczuły duszę wojownika. Tym co kądziel w ręku ciąży, za to miecz jak ulał leży. 

Sława Tym co pojęli wyzwanie by pod koniec życia powiedzieć sobie że niczego nie żałują !

%d bloggers like this: