Historia grupy

Grupa została powołana do życia 30 lipca 2016 roku w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) z inicjatywy żercy Szymona Bronimira Gilisa. W jej skład weszły 32 osoby a do Rady Starszych : Bronimir, Dobrawa i Zoja.

Powstanie zgrupowania ma na celu szerzyć i zrzeszać rodzimowierców na terenie śląska, a także nawiązywać kontakty z politeistami spoza tego obszaru. Nierzadko nasze święta odwiedzają osoby z Warszawy, Lublina i innych, odległych stron Polski. Sami również bierzemy udział w spotkaniach bratnich rodzimowierczych grup.
Chcemy również podejmować inicjatywy budowania chramów, wprowadzania religii rodzimej do szkół oraz wzmacniania pozycji rodzimowierców w Polsce.

W rok po założeniu nasza grupa podwoiła się, tworząc wielką słowiańską rodzinę. Skład Rady Starszych został powiększony o jeszcze jedną osobę: Artura Sitnika, by niedługo potem powrócić do pierwotnego składu.
Staliśmy się również członkiem  ZWRP Ród.

w 2019 Gromada
zwiększyła swój zasięg działania o kolejne miasta: Tarnów, Kraków oraz Łódź.